NaVíkend.cz
Výstavní projekt Založeno 1918

Výstavní projekt Založeno 1918

13.09.2017 | 14:45
Správa Pražského hradu
Samotný projekt je rozdělen do tří výstav, které budou probíhat od ledna do října 2018 v prostorách Pražského hradu. Konkrétně v Jízdárně Pražského hradu, v Tereziánském křídle Pražského hradu a v Císařské konírně.

První výstava Labyrintem dějin českých zemí představí zlomové okamžiky naší země od 10. století až do současnoti.

Druhá výstava s názvem Doteky státnosti představí unikátní exponáty a archiválie včetně ukázky státních vyznamenání.

Poslední výstava Stráž na Hradě pražském představí Hradní stráž.

 
více o události