NaVíkend.cz
Přehlížený svět mechorostů
Zábava

Přehlížený svět mechorostů

13.09.2017 | 15:04
Historická výstavní budova
Na světě je v současnosti evidováno přes 20 000 druhů mechů. Neméně zajímává je také skutečnost, že se jedná o první suchozemské rostliny. Jejich vznik je datován zhruba do doby před 510 – 630 miliony let.

Mechorosty můžeme nalézt v rozmanitých prostředích a podmínkách od mrazivých polárních oblastí po tropy, od nížin do hor a od deštných pralesů po vyprahlé pouště. Jejich význam tkví hlavně v zadržování vody, čímž zabraňují povodním. Využívají se však také jako bioindikátory, chrání proti erozi a uplatnění nacházejí i v medicíně. Svět mechorostů je fascinující nejen řadou důležitých funkcí, ale především svou opomíjenou krásou, o které bude přednášet Lukáš Číhal, botanik Slezského zemského muzea. Během své přednášky vás seznámí například i s poměrně mladou vědní disciplínou, která se zabývá studiem mechorostů.

Dozvíte se, proč je bryologie komplikovaným vědním oborem, jaké otázky se snaží zodpovědět nebo do kolika dalších vědních oborů zasahuje.
více o události