NaVíkend.cz
Od listopadu k listopadu - výstava Archivu města Ostravy
Výstavy

Od listopadu k listopadu - výstava Archivu města Ostravy

17.09.2019 | 08:38
Radnice města Ostravy
Jednotlivé panely se budou věnovat školství před 2. světovou válkou, důsledkům uprchlické vlny v roce 1938, událostem v období říjen-listopad 1939, německým zásahům do českého školství v období protektorátu, přesunu VŠB do Ostravy, vzniku Pedagogického institutu, rozvoji středního školství, létům uvolnění a normalizace po roce 1968, listopadovým událostem a vývoji po roce 1989.
více o události