NaVíkend.cz
Mezinárodní den archeologie  v Roztokách
Výstavy

Mezinárodní den archeologie v Roztokách

09.10.2019 | 08:55
Středočeské muzeum v Roztokách, p. o.
Ten letošní bude spojený s výstavou Krása ukrytá v bronzu/Poklady středních Čech očima archeologa a konzervátora, jež bude slavnostně zahájena právě u příležitosti MDA. Vedle výstavy, která představí tři nejvýznamnější bronzové depoty ze sbírek muzea, jejichž restaurování a konzervace se po dlouhých letech právě završily, se můžete těšit na program spjatý s hlavním tématem výstavy. Návštěvník si bude moci přinést jakýkoliv „poklad z domova“ a dozvědět se více o jeho materiálu, nahlédne do procesu odlévání bronzu do kamenných, bronzových i hliněných kadlubů a zároveň si sám bude moci odlít malou cínovou dýčku. Ukázka náročnosti terénní dokumentace nálezu depotu bude obsahem dalšího stanoviště a i zde si návštěvník vše vyzkouší v praxi. Program ukončí praktické ukázky patinace na měděných plíškách. Ovšem nejenom chuť poznávat a zkoušet nové věci, ale i dávka luštitelského nadání se bude hodit.

PROGRAM:
  • komentované prohlídky k výstavě Krása ukrytá v bronzu: 11.00 a 15.00 hod.
  • "poklady z domova" - určení jejich materiálu a stáří
  • odlévání bronzu do kadlubů, odlévání cínových dýček
  • praktická ukázka patinace měděných plíšků
  • terénní dokumentace při nálezu pokladu
  • šifrovací hra
více o události