NaVíkend.cz
10. beskydské trienále řezbářů
Výstavy

10. beskydské trienále řezbářů

09.09.2019 | 08:00
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Tento široký masiv, dnes hraničních hor, poskytoval a dosud poskytuje dřevo jako základní materiál pro užitkové předměty i výtvarné práce. O její svébytnosti svědčí nejen předměty denní potřeby, ale zejména řada unikátních plastik, které jsou uchovávány v muzejních depozitářích jako trvalé památníky zručnosti prostých lidí.

Pobeskydí je oblastí, kde předlouhá tradice dřevořezby nebyla nikdy přerušena a naopak se úspěšně rozvíjí. Tvorba mnohých současných autorů to jednoznačně dokládá. Tradice je podporována přehlídkovými programy, workshopy. Jednou z nejvýznamnějších je Beskydské trienále řezbářů. První ročník se uskutečnil v roce 1992 a v letošním roce to bude již 10. jubilejní setkání. Tato mezinárodní přehlídka řezbářských děl si získala věhlas jak u návštěvníků, tak i u odborné veřejnosti. Spoluorganizátory akce jsou po celé období Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Muzeum Beskidzkie w Wiśle.
více o události